>
-->

PIEKARSTWO-CUKIERNICTWO JAŚ I MAŁGOSIA" ROMANOWSCY SPÓŁKA JAWNA


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JAŚ I MAŁGOSIA, przez wdrożenie do praktyki rynku innowacji produktowej i procesowej, w tym ekoinnowacji.
Innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek pieczywa z ciasta głęboko chłodzonego, o znacznie poprawionej sensoryczności i trwałości. Procesowa związana z wprowadzeniem technologii głębokiego chłodzenia i robotyzacją procesu.
W planowanych do realizacji zadaniach zastosowano nowatorskie rozwiązania, które umożliwią wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które nie występują na rynku, wyprodukowanych w oparciu o technologie, stanowiące absolutne innowacje w branży piekarniczej.
Oprócz innowacji produktowej i procesowej, w wyniku projektu wdrożona zostanie także ekoinnowacja. W planowanych do zakupu piecach zaimplementowany zostanie system odzysku ciepła i filtracji spalin. Dzięki temu zredukowana zostanie ilość energii wykorzystywanej w procesie technologicznym i zredukowana ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
W projekcie zastosowane zostaną technologie informacyjno-komunikacyjne.


Tytuł projektu:
Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności w spółce Jaś i Małgosia dzięki wdrożeniu technologii zrobotyzowanego wypieku pieczywa o wydłużonym procesie kontrolowanej fermentacji, przy zastosowaniu stabilizacji ciśnienia oraz odzysku ciepła
Wartość projektu: 8 329 352,13 zł
Dofinansowanie: 3 047 323,95 zł


Skontaktuj się z nami© 2017 Piekarnia Cukiernia Jaś i Małgosia | Zaprojektowane i stworzone przez Herkules