PIEKARSTWO-CUKIERNICTWO JAŚ I MAŁGOSIA" ROMANOWSCY SPÓŁKA JAWNA


Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JAŚ I MAŁGOSIA, przez wdrożenie do praktyki rynku innowacji produktowej i procesowej, w tym ekoinnowacji.
Innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek pieczywa z ciasta głęboko chłodzonego, o znacznie poprawionej sensoryczności i trwałości. Procesowa związana z wprowadzeniem technologii głębokiego chłodzenia i robotyzacją procesu.
W planowanych do realizacji zadaniach zastosowano nowatorskie rozwiązania, które umożliwią wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które nie występują na rynku, wyprodukowanych w oparciu o technologie, stanowiące absolutne innowacje w branży piekarniczej.
Oprócz innowacji produktowej i procesowej, w wyniku projektu wdrożona zostanie także ekoinnowacja. W planowanych do zakupu piecach zaimplementowany zostanie system odzysku ciepła i filtracji spalin. Dzięki temu zredukowana zostanie ilość energii wykorzystywanej w procesie technologicznym i zredukowana ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
W projekcie zastosowane zostaną technologie informacyjno-komunikacyjne.

Tytuł projektu:
Wzrost poziomu konkurencyjności i innowacyjności w spółce Jaś i Małgosia dzięki wdrożeniu technologii zrobotyzowanego wypieku pieczywa o wydłużonym procesie kontrolowanej fermentacji, przy zastosowaniu stabilizacji ciśnienia oraz odzysku ciepła
Wartość projektu: 8 329 352,13 zł
Dofinansowanie: 3 047 323,95 zł


Skontaktuj się z nami!


Piekarstwo Cukiernictwo Jaś i Małgosia Romanowscy Spółka Jawna
91-614 Łódź
ul. Strykowska 79/81
NIP 728 263 73 43

Telefony kontaktowe
Dział obsługi klienta
Tel. (42) 659 73 07
Tel. (42) 659 76 09
wewnętrzny 25, 26
Godziny pracy: pon- sob 6:00- 18:00

Biuro
Tel. (42) 659 73 07
Tel. (42) 659 76 09
wewnętrzny 22
Godziny pracy: pon - pt 7:00- 15:00

Biuro - wystawianie faktur VAT
Tel. (42) 659 73 07
Tel. (42) 659 76 09
wewnętrzny 23
Godziny pracy: pon- pt 7:00- 15:00

Dział Kadr
Tel. (42) 659 73 07
Tel. (42) 659 76 09
wewnętrzny 29
Godziny pracy: pon- pt 7:00- 15:00

Dział zaopatrzenia
Tel. 572 825 505
Tel. 512 786 742
Godziny pracy: pon- pt 7:00- 13:00

Konsultant weselny- obsługa przyjęć weselnych i okolicznościowych, torty biznesowe
Tel. 512 895 445
Godziny pracy: pon- pt 9:00- 17:00

Kontakt przez adres E-mail

Biuro
E-mail: biuro@jasimalgosia.com.pl

Zamówienia
E-mail: zamowienia@jasimalgosia.com.pl

Dział Kadr
E-mail: kadry@jasimalgosia.com.pl

Dział zaopatrzenia
E-mail: zaopatrzenie@jasimalgosia.com.pl

Konsultant weselny- obsługa przyjęć weselnych i okolicznościowych, torty biznesowe
E-mail: konsultant@jasimalgosia.com.pl

© 2020 Piekarnia Cukiernia Jaś i Małgosia | Zaprojektowane i stworzone przez Herkules